Få hjelp av følgetjenesten på Haugalandet

Meld inn ditt ønske om hjelp fra følgetjenesten på Haugalandet

Bli med i Følgetjenesten på Haugalandet ved Kreftforeningen

Kreftforeningens følgetjeneste er et nyopprettet tilbud som tilbyr følge, trygg transport og en hyggelig følge/kjøretur når kreftpasienter skal til og fra behandling, kontroller eller andre aktiviteter knyttet til kreftsykdommen. Det kan for eksempel være følge til behandling som fysioterapi, ergoterapi, tannlege, trening og liknende. De frivillige vil også kunne følge/kjøre innom butikken, apoteket, biblioteket og andre steder på vei til og fra behandling hvis de har tid og mulighet til det. Tilbudet er gratis. Første gang du ønsker å bruke følgetjenesten, bestiller du dette gjennom appen Nyby. Etter at bestillingen er lagt inn, kontakter en av våre frivillige deg og avtaler tidspunkt for henting/bringing. Vi ber om at du legger inn en forespørsel om følge minst 3 virkedager i forveien. Dersom du ønsker å bruke følgetjenesten igjen, kan tid og sted avtales direkte med den frivillige. I Nyby kan du skrive at du ønsker følgehjelp, dato og hvor du skal, så vil en av våre frivillige kontakte deg. Våre frivillige kan hjelpe deg med inntil en følgetur i uka i inntil seks måneder. Ønsker du ytterligere hjelp utover de seks første månedene, kan du søke på nytt om å motta hjelp. Så langt det lar seg gjøre vil du få en fast frivillig som blir din følgesvenn. På grunn av økt smittefare for covid-19 er det per nå ikke mulig å ha med ledsager i bilen. Vi advarer mot å sende sensitive personopplysninger om sykdom eller behandling, i henhold til personvernreglene. Dette gjelder både deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens rådgivingstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk. Hvordan ivaretas smittevernet med tanke på koronasmitte? Vi har stort fokus på at dere som benytter følgetjenesten skal føle dere trygge. De frivillige følger til enhver tid rådene fra Folkehelseinstituttet om smittevern for sårbare grupper. Alle sjåfører skal være helt symptomfrie når de følger/kjører. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon hos den frivillige selv eller noen i samme husstand, kan den frivillige ikke være følgesvenn. Kreftpasienter som ønsker å bruke følgetjenesten må også være symptomfrie for koronasmitte. Som følge av økt smitten i samfunnet, og som en ekstra trygghet for frivillige og passasjerer, må alle bruke munnbind. Som passasjer må du selv sørge for at du har munnbind, og at du følger retningslinjene for bruk av dette. Se mer informasjon om gjeldende regler for bruk av munnbind her: https://helsenorge.no/koronavirus/munnbind Vi etterstreber at du får samme følgevenn hver gang for å skape en trygghet for begge parter. Følgesvennene følger kun én kreftpasient om gangen, og hver sjåfør har maks to faste kreftpasienter. Bilene rengjøres grundig innvendig før og etter transport.

Bli med i Følgetjenesten på Haugalandet

Av Kreftforeningen

Skriv inn telefonnummeret ditt for å komme i gang

no+47
0/150

Denne meldingen blir inkludert i medlemsforespørselen din