Få hjelp av hverdagshjelpen Gjesdal

Meld inn ditt ønske om hjelp

Bli med i Hverdagshjelpen i Gjesdal ved Kreftforeningen

Kreft kan tappe kroppen for krefter. Vanlige gjøremål kan bli et ork. Det er vanlig å ha behov for ekstra hjelp når man blir syk. Men mange synes det er vanskelig både å spørre om hjelp, og ta imot hjelp. Hverdagshjelpen hjelper deg med praktiske gjøremål, som gjør at du kan bruke energien din til det du vil. Kreftforeningens distriktskontor i Stavanger tilbyr derfor tjenesten Hverdagshjelpen til dere som bor i Gjesdal. Du kan få praktisk hjelp gjennom våre frivillige. De hjelper deg med alt fra å skifte lyspærer, rydde i boden, bære ut hagemøblene, hagearbeid, vaske vinduer, med mer. Tjenesten er gratis. Vi advarer mot å sende sensitive personopplysninger om sykdom eller behandling, i henhold til personvernreglene. Dette gjelder både deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens rådgivingstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk. I Nyby kan du skrive hva du ønsker at Hverdagshjelpens frivillige kan gjøre for deg. Vi kan hjelpe til med ulike praktiske oppgaver. Ett besøk varer i 2 timer og du kan få inntil 6 besøk. In English: Cancer may drain the body of energy. Daily tasks may become insurmountable. It is common to require extra help when you get sick. Many people have difficulty both asking for help and receiving help. Helping hands assists you with practical tasks, allowing you to save your energy for doing the things you want. The Norwegian Cancer Society district office in Stavanger therefore offers Helping hands for those of you living in Gjesdal. Through this service, you may receive practical assistance through our volunteers. They will help you with everything from cleaning your windows, tidying your storage room or shed, changing light bulbs, fixing your garden– and more. The service is free. We advise you not to submit sensitive personal information about illness or treatment, with reference to our Privacy Policy. This applies both to you and other parties. Feel free to contact Kreftforeningen if you seek professional advice and guidance. In Nyby, you may specify what you would like Helping hands’ volunteers to do for you. We can assist with various practical tasks. One visit lasts 2 hours, and you may receive up to 6 visits.

Bli med i Hverdagshjelpen i Gjesdal

Av Kreftforeningen

Skriv inn telefonnummeret ditt for å komme i gang

no+47
0/150

Denne meldingen blir inkludert i medlemsforespørselen din