Få hjelp av Kreftforeningens følgetjeneste i Oslo og omegn

Meld inn ditt ønske om hjelp fra følgetjenesten i Oslo

Bli med i Følgetjenesten i Oslo og omegn ved Kreftforeningen

Kreftforeningens følgetjeneste er et tilbud som tilbyr følge, trygg transport og en hyggelig følge/kjøretur når kreftpasienter skal til og fra behandling, kontroller eller andre aktiviteter knyttet til kreftsykdommen. Det kan for eksempel være følge til behandling som fysioterapi, ergoterapi, tannlege, trening og liknende. De frivillige vil også kunne følge/kjøre innom butikken, apoteket, biblioteket og andre steder på vei til og fra behandling hvis de har tid og mulighet til det. Tilbudet er gratis. Første gang du ønsker å bruke følgetjenesten, bestiller du dette gjennom appen Nyby. Etter at bestillingen er lagt inn, kontakter en av våre frivillige deg og avtaler tidspunkt for henting/bringing. Vi ber om at du legger inn en forespørsel om følge minst 3 virkedager i forveien. Dersom du ønsker å bruke følgetjenesten igjen, kan tid og sted avtales direkte med den frivillige. Syns du det er vanskelig å legge ut forespørsel selv kan du ringe til Kreftforeningens sentralbord på tlf.nr 21 49 49 21 så hjelper vi deg. I Nyby kan du skrive at du ønsker følgehjelp, dato og hvor du skal, så vil en av våre frivillige kontakte deg. Våre frivillige kan hjelpe deg med inntil en følgetur i uka i inntil seks måneder. Ønsker du ytterligere hjelp utover de seks første månedene, kan du søke på nytt om å motta hjelp. Så langt det lar seg gjøre vil du få en fast frivillig som blir din følgesvenn. Vi advarer mot å sende sensitive personopplysninger om sykdom eller behandling, i henhold til personvernreglene. Dette gjelder både deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens rådgivingstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk. Vi har stort fokus på at dere som benytter følgetjenesten skal føle dere trygge. De frivillige følger til enhver tid rådene fra Folkehelseinstituttet om smittevern for sårbare grupper. Alle sjåfører skal være symptomfrie når de følger/kjører. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon hos den frivillige selv eller noen i samme husstand, kan den frivillige ikke være følgesvenn. Si fra til den som kjører om du ønsker at dere bruker munnbind. Se mer informasjon om gjeldende regler for bruk av munnbind her: https://helsenorge.no/koronavirus/munnbind Vi etterstreber at du får samme følgevenn hver gang for å skape en trygghet for begge parter. Følgesvennene følger kun én kreftpasient om gangen. Bilene rengjøres grundig innvendig før og etter transport. Vi håper du blir fornøyd med hjelpen du får fra Kreftforeningens følgetjeneste.

Bli med i Følgetjenesten i Oslo og omegn

Av Kreftforeningen

Skriv inn telefonnummeret ditt for å komme i gang

no+47
0/150

Denne meldingen blir inkludert i medlemsforespørselen din