Diakonhjemmet Sykehus og Omsorg + Frivillige

Ønsker du å være med i vår våke- og nærværstjeneste

Bli med i Våke- og nærværstjeneste - Diakonhjemmet Sykehus ved Diakonhjemmet

Vi har nå åpnet for å ta inn nye frivillige i vår våke- og nærværstjeneste. Det kan handle om å være hos pasienter som er redde og urolige, eller sitte hos døende pasienter. Hvis du melder deg til denne tjenesten hjelper du oss å oppfylle pasienters ønske om å ha noen hos seg. Oppgaven krever ingen helsefaglig bakgrunn og sykehuset vil kvalifisere deg for tjenesten.

Bli med i Våke- og nærværstjeneste - Diakonhjemmet Sykehus

Av Diakonhjemmet

Skriv inn telefonnummeret ditt for å komme i gang

no+47
0/150

Denne meldingen blir inkludert i medlemsforespørselen din