Få hjelp fra Følgetjenesten i Tromsø

Meld inn ønske om hjelp fra Kjøretjenesten Tromsø

Bli med i Kjøretjenesten i Tromsø ved Kreftforeningen

Kreftforeningens Kjøretjenesten er et nyopprettet tilbud som tilbyr trygg transport og en hyggelig kjøretur når kreftpasienter skal til og fra sykehuset, til legen eller gjøre ærender på apoteket. Tilbudet er gratis. Første gang du ønsker å bruke Kjøretjenesten, bestiller du dette gjennom appen Nyby. Etter at bestillingen er lagt inn, kontakter en av våre frivillige deg og avtaler tidspunkt for henting/bringing. Vi ber om at du legger inn en forespørsel om kjøretjeneste minst 3 virkedager i forveien. Dersom du ønsker å bruke Kjøretjenesten igjen, kan tid og sted avtales direkte med den frivillige. I Nyby kan du skrive at du ønsker kjørehjelp, dato og hvor du skal, så vil en av våre frivillige kontakte deg. Våre frivillige kan hjelpe deg med inntil en kjøretur i uka i inntil seks måneder. Ønsker du ytterligere hjelp utover de seks første månedene, kan du søke på nytt om å motta hjelp. Så langt det lar seg gjøre vil du få en fast frivillig som blir din sjåfør. På grunn av økt smittefare for covid-19 er det per nå ikke mulig å ha med ledsager i bilen. Vi advarer mot å sende sensitive personopplysninger om sykdom eller behandling, i henhold til personvernreglene. Dette gjelder både deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens rådgivingstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk. Hvordan ivaretas smittevernet med tanke på koronasmitte? Vi har stort fokus på at dere som benytter Kjøretjenesten skal føle dere trygge. De frivillige følger til enhver tid rådene fra Folkehelseinstituttet om smittevern for sårbare grupper. Alle sjåfører skal være helt symptomfrie når de er kjører. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon hos den frivillige selv eller noen i samme husstand, kan den frivillige ikke være sjåfør. Kreftpasienter som ønsker å bruke Kjøretjenesten må også være symptomfrie for koronasmitte. Som følge av økt smitten i samfunnet, og som en ekstra trygghet for frivillige og passasjerer, må alle bruke munnbind. Som passasjer må du selv sørge for at du har munnbind, og at du følger retningslinjene for bruk av dette. Se mer informasjon om gjeldende regler for bruk av munnbind her: https://helsenorge.no/koronavirus/munnbind Vi etterstreber at du får samme sjåfør og bil hver gang for å skape en trygghet for begge parter. Sjåførene kjører kun én kreftpasient om gangen, og hver sjåfør har maks to faste kreftpasienter. Bilene rengjøres grundig innvendig før og etter transport.

Bli med i Kjøretjenesten i Tromsø

Av Kreftforeningen

Skriv inn telefonnummeret ditt for å komme i gang

no+47
0/150

Denne meldingen blir inkludert i medlemsforespørselen din